Δωρεάν βάση δεδομένων για την αναζήτηση λεξαρίθμων σύμφωνα με την αριθμοσοφία των αρχαίων Ελλήνων | Σύνδεση / Δημιουργία λογαριασμού
m 0/1956 m 10 m 449 m 453737

Εισάγετε μία αριθμητική έκφραση για υπολογισμό και αναζήτηση

Έκφραση:

beta Η λειτουργία αυτή είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο.

*Χρησιμοποιείστε την παραπάνω φόρμα για να υπολογίσετε την αξία μιας αριθμητικής έκφρασης.
Παράδειγμα: ΔΗΜΟΣ + ΝΟΜΟΙ το οποίο θα αποδώσει 562, όσο και το 'Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

+ για πρόσθεση
- για αφαίρεση
* για πολλαπλασιασμό
/ για διαίρεση
( ) για να ορίσετε προτεραιότητα πράξεων
. για σύμβολο δεκαδικών